Targi Kielce Jazz Festiwal

Uwaga

Tablica UNIA EUROPEJSKA

Beneficjent    
Kieleckie Centrum Kultury
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce


Kampania reklamowa promująca region świętokrzyski poprzez cykl imprez kulturalnych.

ŚWIĘTOKRZYSKIE. MOC KULTURY.W przygotowaniu:

  •     Cykl wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej "Winda"
  •     Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej "Anima Mundi"
  •     Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych "NURT"
  •     Festiwal Muzyki Jazzowej "Memorial to Miles"
  •     Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody "OFF FASHION"
  •     Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Życie jest piękne"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu

Oś 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"

Całkowita wartość projektu    3 050 000 zł
Wkład Unii Europejskiej          2 500 000 zł

unia w